ЦІНИ НА ХЛІБ ТА ВИКЛИКИ ПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ, СПРИЧИНЕНІ ВІЙНОЮ В УКРАЇНІ

Продовольчий сектор економіки відіграє найважливішу роль у житті суспільства. Особливо людство відчуває важливість та вразливість продовольчої ланки у періоди катаклізмів та потрясінь. У поточному 2022 році, після важких наслідків пандемії, що перманентно триває, Україна зіштовхнулася із неприйнятною для цивілізованого світу агресією російської федерації. Війна в Україні порушила гуманітарні, інфраструктурні і продовольчі ланцюги, збільшилася кількість мігрантів, зросла вартість продовольства в Україні і світі.

Вже дев’ятий місяць поспіль продовольчий сектор країни потерпає від військового вторгнення, пошкоджено або знищено виробничі потужності, зокрема сучасного підприємства із виробництва заморожених хлібобулочних виробів ТОВ «Чанта Маунт» у Київській області, ТОВ «Лебединський хлібозавод» у Сумській області.

Цінова ситуація на ринку продовольства реагує на зовнішні виклики. За період воєнного стану (у вересні до лютого 2022 р.)  індекс споживчих цін сягнув 118,4%, ціни на харчові продукти зросли випереджаючими темпами (121,2%), на хліб – до 111,8%. (рис. 1).

Рис. 1

Рис. 1. Індекс споживчих цін за видами продовольства (вересень до лютого 2022 р.)

Джерело: сформовано за [1]

У вересні до серпня 2022 р. індекс споживчих цін (інфляції) в Україні був незначним – 101,9%, на хліб – 100,6%. Найбільше зросли ціни на хліб пшеничний з борошна вищого гатунку на півдні країни – у Миколаївській (3,6%) та Херсонській (2,9%) областях, на хліб пшеничний з борошна першого гатунку – у Львівській (5,3%), та  Дніпропетровській (1,9%) областях. Тобто у регіонах із нестабільною військово-політичною ситуацією (Херсонська, Миколаївська обл.) та місцях зосередження внутрішніх переселенців (Дніпропетровська та Львівська обл.). Диференціація цін на хліб в областях України обумовлена ринковою кон’юнктурою, цінами пропозиції виробників, які займають найбільшу частку регіонального ринку, соціально-політичною та військовою ситуацією в регіонах.

У ланцюгу доданої вартості «зерно-борошно-хліб» від лютого 2022 р. найбільш чутливим було зростання біржових цін на пшеницю, як реакція на продовольчу кризу, спричинену перекриттям чорного моря та неможливістю постачання вкрай необхідного продовольства з України до країн Азії та Африки (рис. 2).

Рис. 2

Рис. 2. Динаміка цін у ланцюгу «Зерно – борошно – хліб», грн/кг

Джерело: за даними [1,2,3]  

 Лише за лютий-вересень ціна на пшеницю на біржах США зросла у гривневому еквіваленті зросли на 56%  – від 7,9 до 12,3 тис. грн. З лютого до вересня 2022 р. ціни у ланцюгу зросли: на хліб пшеничний з борошна першого гатунку – на 13,8%, на біржеву пшеницю у США – на 43,5%. Водночас, завдяки наявності перехідних залишків пшениці та сезонності продукції, ціни внутрішнього ринку на пшеницю 3 класу і борошно навіть знизилися.

За даними преслужби Мінагрополітики України, на кінець жовтня, за 88 днів роботи узгодженого морського гуманітарного коридору у Чорному морі, який отримав назву «Зерновий коридор», з України відбуло 397 кораблів із вантажем у 9 млн т аграрної продукції (пшениці, кукурудзи). До країн, які потерпають від гуманітарної кризи, вивезено 23% пшениці [4].

Продовольчий сектор в Україні зазнав великих втрат через військову агресію в Україні. У звіті Мінагрополітики спільно із Центром досліджень продовольства та землекористування KSE Institute відзначається, що лише за лютий–червень 2022 року сільському господарству було нанесено збитків на суму 4,3 млрд дол. США [5]. У тому числі збитки внаслідок знищення або часткового пошкодження сільськогосподарських угідь та незбору врожаю склали 2,135 млрд дол. США, іррігаційної інфраструктури – 225 млн дол. США. Через мінування територій та військові дії в регіонах прогнозувалося, що лишаться незібраними 2,4 млн га озимих культур вартістю 1,4 млрд дол. США. За даними Conflict Observatory на основі збору інформації та супутникових знімків, станом на вересень 2022 р. 15,73% зерносховищ, включаючи  силоси, елеватори, бункери для зерна та склади для зберігання  пшениці, ячменю, насіння соняшника були знищені або знаходяться на окупованих територіях [6].

Висновки. Ціни на хліб, що формуються у ланцюгу доданої вартості, починаючи від вирощування пшениці, стримуються завдяки наявності перехідних залишків зернових в Україні та мають регіональні розбіжності. Для подолання руйнуючих наслідків продовольчого сектору, спричинених військовою агресією російської федерації, необхідно зосередити зусилля усіх учасників національної продовольчої системи на відновлення виробничих потужностей та інфраструктури на всіх ділянках виробничо-збутового ланцюга, із залученням коштів та можливостей інвесторів. Дієвий приклад –  інноваційний проєкт США і Канади, який спрямований на будівництво сучасних зерносховищ в Україні, що дозволить додатково зберігати 2,4 млн т зерна.

Список використаних джерел

1.Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua.

2.Ціни. АПК-інформ. https://www.apk-inform.com/uk/prices.

3.https://tradingeconomics.com/commodities.

4.Щотижня з України «Зерновим коридором» вивозиться майже 1 млн тонн агропродукції. https://minagro.gov.ua/news/shchotizhnya-z-ukrayini-zernovim-koridorom-vivozitsya-majzhe-1-mln-tonn-agroprodukciyi.

5.Мінагрополітики: Загальні збитки від війни в сільському господарстві України сягнули 4,3 млрд дол. США. https://www.kmu.gov.ua/news/minagropolitiki-zagalni-zbitki-vid-vijni-v-silskomu-gospodarstvi-ukrayini-syagnuli-43-mlrd-dol-ssha.

6.Ukraine’s Crop Storage Infrastructure: Post-Invasion Impact Assessment. 15 September 2022. . Conflict Observatory About Us. https://hub.conflictobservatory.org/portal/apps/sites/#/home/pages/grain-1.

Бокій Олена Володимирівна, к.е.н., с.н.с.,

відділ економічних досліджень, інноваційного провайдингу

та зовнішніх зв’язків Інституту продовольчих ресурсів НААН

тел. (050)9267901 e-mail: mkt_inprod_naan@ukr.net

 

  • Поділитись: