Члени технічного комітету

Перелік організацій ─ колективних членів ТК 153 «Хлібобулочні та макаронні вироби» та їхніх повноважних представників

Назва організації – члена ТК Адреса організації – члена ТК
1 Всеукраїнська асоціація пекарів
Дученко Юрій Миколайович,
Перший Віце-президент, Голова ТК 153
2 Всеукраїнська асоціація пекарів
Жукова Олена Валентинівна,
Виконавчий директор, Заступник Голови ТК 153 по хлібобулочних виробах
3 Всеукраїнська асоціація пекарів
Погоріла Олена Василівна,
начальник технічного відділу, відповідальний секретар ТК 153
4 Міністерство аграрної політики та продовольства України Лупандіна Людмила Олександрівна, головний спеціаліст відділу міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання
5 ПрАТ «Київхліб»
Охріменко Валентина Вікторівна,
Директор департаменту забезпечення якості продукції
6 ТОВ ГК «Агросервіс 2000» Дундук Оксана Валеріївна,
головний технолог
7 Державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології,
сертифікації та захисту прав споживачів”
(ДП “Укрметртестстандарт”)
Назаренко Тамара Антонівна,
начальник хіміко-аналітичної лабораторії
8 Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості” (ДП “УкрНДНЦ”),
Кохан Світлана Василівна, провідний інженер науково-дослідного відділу з розробки та технічної перевірки стандартів управління національної та міжнародної стандартизації, ДП «УкрНДНЦ»
9 Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України» Левицька Ніна Петрівна, провідний науковий співробітник
10 ТОВ «Хлібні інвестиції» Вітюк Людмила Володимирівна,
Керівник напрямку контролю якості виробництва
11 Асоціація «Укркондпром» Чернега Ірина Миколаївна, головний технолог
12 Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій
Волощук Галина Іванівна,
доцент кафедри хлібопекарського, кондитерського та бродильного виробництв
13 ПрАТ «Київхліб»
Кісільова Надія Володимирівна, провідний інженер-технолог Департаменту забезпечення якості продукції
14 ПрАТ «Концерн Хлібпром» Мельниченко Валентин Петрович, начальник відділу розробки нових видів продукції
15 Київський Національний торговельно-економічний університет Антюшко Дмитро Петрович, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
16 Національний університет харчових технологій (НУХТ) Білик Олена Анатоліївна,
доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів
17 Національний університет харчових технологій (НУХТ) Михонік Лариса, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
18 ПрАТ “Хмельницька макаронна фабрика” Слободянюк Ольга Вікторівна, начальник лабораторії з контролю виробництва
19 Інститут продовольчих ресурсів
Козаченко Ольга Борисівна - головний фахівець відділу інформаційного забезпечення, стандартизації та метрології
20 Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) Лебеденко Тетяна Євгеніївна, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
21 Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) Хвостенко Катерина, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
22 Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) Макарова Ольга, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, Заступник Голови ТК 153 по макаронних виробах
23 Національний універси-тет біоресурсів і приро-докористування (НУБіП) Слива Юлія, доцент, заступник директора лабораторії УЛЯБП АПК

Виконавчий директор ВАП,
О.В.Жукова
Заступник Голови ТК 153