Члени технічного комітету

Перелік організацій ─ колективних членів ТК 153 «Хлібобулочні та макаронні вироби» та їхніх повноважних представників

Назва організації – члена ТК Адреса організації – члена ТК
1 Всеукраїнська асоціація пекарів
Дученко Юрій Миколайович,
Президент ВАП, Голова ТК 153
2 Всеукраїнська асоціація пекарів
Погоріла Олена Василівна,
начальник технічного відділу, відповідальний секретар ТК 153
3 Міністерство аграрної політики та продовольства України Лупандіна Людмила Олександрівна, головний спеціаліст відділу міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання
4 ТОВ "Торговий Дім "КИЇВ ХЛІБ"
Охріменко Валентина Вікторівна,
Директор департаменту забезпечення якості продукції
5 ТОВ ГК «Агросервіс 2000» Дундук Оксана Валеріївна,
головний технолог
6 Державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології,
сертифікації та захисту прав споживачів”
(ДП “Укрметртестстандарт”)
Назаренко Тамара Антонівна,
начальник хіміко-аналітичної лабораторії
7 Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості” (ДП “УкрНДНЦ”),
Кохан Світлана Василівна, провідний інженер науково-дослідного відділу з розробки та технічної перевірки стандартів управління національної та міжнародної стандартизації, ДП «УкрНДНЦ»
8 Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України» Левицька Ніна Петрівна, провідний науковий співробітник
9 ТОВ «Хлібні інвестиції» Вітюк Людмила Володимирівна,
Керівник напрямку контролю якості виробництва
10 Асоціація «Укркондпром» Чернега Ірина Миколаївна, головний технолог
11 Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій
Волощук Галина Іванівна,
доцент кафедри хлібопекарського, кондитерського та бродильного виробництв
12 ТОВ "Торговий Дім "КИЇВ ХЛІБ"
Кісільова Надія Володимирівна, провідний інженер-технолог Департаменту забезпечення якості продукції
13 ПрАТ «Концерн Хлібпром» Мельниченко Валентин Петрович, начальник відділу розробки нових видів продукції
14 Київський Національний торговельно-економічний університет Антюшко Дмитро Петрович, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю
15 Національний університет харчових технологій (НУХТ) Білик Олена Анатоліївна,
доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів
16 Національний університет харчових технологій (НУХТ) Михонік Лариса, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
17 Інститут продовольчих ресурсів
Науменко Оксана Василівна - зав.відділу технологій хліба та біотрансформації зернових продуктів
18 Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) Лебеденко Тетяна Євгеніївна, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
19 Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) Хвостенко Катерина, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
20 Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) Макарова Ольга, доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, Заступник Голови ТК 153 по макаронних виробах
21 Національний універси-тет біоресурсів і приро-докористування (НУБіП) Слива Юлія, нач. відділу якості освіти, маркетингу та профорієнтаційної роботи