Основні напрямки діяльності ВАП

 

1. Координація спільних дій у напрямку посилення ринкових позицій підприємств – членів ВАП.
2. Лобіювання інтересів членів ВАП  на всеукраїнському і регіональних рівнях.
3. Участь у розробці важливих для підприємств хлібопекарської галузі законів та  постанов КМУ.
4. Участь у роботі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, Ради підприємців при КМУ, Української спілки промисловців і підприємців, Української аграрної конфедерації, Громадської ради при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,  Громадської ради при Державній службі технічного регулювання України, Громадської ради при Державній регуляторній службі України, Національного органу стандартизації, Української Асоціації якості, Української Ради Бізнесу, Торгово-Промислової палати України.
5. Інформаційне забезпечення підприємств:
• ціни на зерно, борошна та хліб;
• закони і нормативно-правові акти;
• аналітичні та оглядові  матеріали.
6. Забезпечення роботи технічного комітету стандартизації ТК 153 «Хлібобулочні та макаронні вироби». Розроблення національних стандартів (ДСТУ) на хлібобулочні і макаронні вироби.
7. Організація діяльності Спеціалізованої дегустаційної комісії, яка за результатами оцінки якості зразків приймає рішення про поставлення нових видів продукції на виробництво.
8. Забезпечення представництва підприємств на галузевих вітчизняних та міжнародних виставках, конкурсах, ярмарках, тощо.
9. Участь у розробці та впровадженні програми підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для хлібопекарської галузі.
10. Створення та забезпечення роботи «Мережі енергоефективних хлібопекарів» в рамках проекту «Консультування підприємств щодо енергоефективності», що впроваджується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH спільно з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Уряду Німеччини.
11. Видання інформаційного бюлетеню «Інформаційний Вісник «Хлібопекарська галузь» та висвітлення досягнень та проблем підприємств-членів ВАП через центральні і місцеві засоби масової інформації.