Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ «Вироби хлібобулочні. Органолептичне оцінювання показників якості» (тема завдання 0320-2020).

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ-П 8536:2015 «Вироби хлібобулочні. Органолептичне оцінювання показників якості».

 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного

  міжнародного/ регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Всеукраїнська асоціація пекарів;

ТК 153 “Хлібобулочні та макаронні вироби”;

вул. Коновальця 31, офіс 514,  м. Київ, 01133;

тел./факс (044) 529-62-56;

 eлектронна адреса: standart@vap.org.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних  днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту  національного стандарту

Проект  національного стандарту в електронному   вигляді можна отримати, зробивши запит за електронною адресою: vap@vap.org.ua ;  standart@vap.org.ua.