Національні стандарти макаронної галузі

Макаронні вироби – досить поширений ї улюблений продукт харчування. Вони смачні, поживні, прості в приготуванні і можуть задовольнити вимоги як простих любителів ситно поїсти, так найвибагливіших гурманів.

Поступово протягом 90-х і початку 2000-х років вітчизняна галузь макаронного виробництва пережила непростий період переходу до нових умов ринку, до підвищених вимог споживачів стосовно якості продуктів, асортименту, різновидів пакованя. Такий перехід став справжнім «переворотом», в доброму розумінні слова, для харчовиків.

Разом з цим ринок заполонила велика кількість товарів ( в т.ч. і макаронних виробів) вітчизняного та іноземного виробництва досить сумнівної якості, які через невисоку ціну знаходили свого покупця.

Основною задачею держави на даному етапі є створення таких умов, які гарантували б його громадянам якість та безпеку будь яких придбаних товарів і, насамперед, продуктів харчування.Більшість вітчизняних виробників використовують передові технології, що дозволяють випускати продукцію, яка відповідає вимогам світових стандартів. Якість і безпека продукції, зокрема макаронних виробів, багато в чому визначаються рівнем нормативних документів систем стандартизації і сертифікації.

Саме метою зміцнення внутрішнього ринку макаронних виробів, розвитку зовнішньої торгівлі і, в першу чергу, захисту прав споживачів, створений при Всеукраїнської асоціації пекарів ТК 153 «Хлібобулочні та макаронні вироби» приступив до розробки і введення державної нормативної бази виробництва макаронних виробів.

Розробниками  проектів ДСТУ залучено фахівці ВАП, ТК 153 і  макаронні фабрики:

ВАТ «Чернігівська макаронна фабрика» та ВАТ «Киівська макаронна фабрика».

Комітетом розроблені і впровадженні в дію ДСТУ 7043:2009 «Вироби макаронні. Загальні технічні умови».  У стандарті введена характеристика виробів класу «екстра», які виробляються більшістю підприємствами України з використанням сучасної технології і нових автоматизованих ліній вітчизняного та закордонного виробництва.

Також фізико-хімічні показники приведенні у відповідність с сучасним станом  виробництва макаронних виробів.

ДСТУ 7047:2013 «Вироби макаронні. Терміни та визначення понять».Метою розроблення цього національного стандарту є необхідність установити терміни  та визначання понять в галузі макаронного виробництва  для застосування у всіх видах нормативної документації та літератури на макаронні вироби.

Впровадження цього стандарту дозволить однозначно тлумачити  терміни усім, хто причетний до виробництва та реалізації  макаронних  виробів, а також  розроблення нормативних документів.

ДСТУ 7048:2013 «Вироби макаронні. Правила приймання і методи визначання якості» детальніше описані методики для визначення органолептичних показників – кольору, стану поверхні, зламу, форми, запаху, смаку, стану макаронних виробів після варки. Національний стандарт передбачає застосування приладів різного принципу дії, що дозволить виробникам вибирати прийнятний метод залежно від устаткування, що є на підприємстві. Так, при визначенні вологості макаронних виробів можливо використання сушильної шафи (СЭШ), печі сушильної лабораторної  і приладу Sartorius.  На макаронних підприємствах проводилися міжлабораторні випробування, за наслідками яких одержано висновок, що всі методи визначення забезпечують повторювані і відтворні результати.

В порівнянні із старим ГОСТом, методики визначення таких фізико-хімічних показників, як кислотність, металомагнітна домішка, зараженість шкідниками, в національному стандарті уточнені.

Особлива увага в цьому ДСТУ приділена методу відбирання проб, який повинен гарантувати об’єктивність оцінки якості і безпеки макаронних виробів, що вкрай важливо у разі проведення досліджень у незалежних лабораторіях.

Стандарт дозволить всім господарюючим суб’єктам проводити лабораторні випробування як на досягнутому, так і на більш прогресивному рівні, включаючи використання експрес-методів.

Всі три стандарти на макаронні вироби  введені в дію і узгоджені між собою.

Ці нормативні документи дають можливість працівникам галузі, контролюючим органам і простим споживачам однаково тлумачити терміни, правильно розуміти їх значення та орієнтуватися в особливостях процесу виробництва макаронної продукції належної якості та безпечності.

Тримаючи курс на вступ до Євросоюзу, Україна має створити надійний та конкурентноспроможний ринок продукції власного виробництва, аби гідно конкурувати з відомими Італійськими та Російськими брендами макаронних виробів.