ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ
ГАЛУЗІ

ЗАПРОШЕННЯ

15 листопада 2022 р.
Київ НУХТ 2022

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас прийняти участь у ІХ-й
Міжнародній спеціалізованій науковопрактичній конференції

«Здобутки та
перспективи розвитку кондитерської галузі»,
яка відбудеться 15 листопада 2022 року.

За результатами роботи конференції буде видано
збірник матеріалів конференції.
Конференція відбудеться дистанційно в
форматі on-line з використанням програми
ZOOM.
Запрошення на on-line конференцію буде
надіслано після отримання оргкомітетом
заявки на участь та матеріалів конференції.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Подання заявки на участь у конференції.
2. Надсилання матеріалів конференції.
Робочі мови конференції: українська,
англійська.
Останній термін подачі матеріалів
4 листопада 2022 р.
Відповідальна за конференцію:
Акутіна Наталія Василівна
E-mail: akutina@nuft.edu.ua
Тел: (044) 287-9777
Організаційний комітет:
Голова: Олександр Шевченко, ректор НУХТ,
д.т.н, проф.
Заступники голови:
Сергій Токарчук, проректор з наукової роботи
НУХТ, к.т.н., доц.
Володимир Ковбаса, завідувач кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських
виробів НУХТ, д.т.н., проф.
Олександр Балдинюк, президент асоціації
«Укркондпром»
Юлія Камбулова, д.т.н., проф. НУХТ
Ігор Мельник, генеральний директор ТОВ
«АССО Іnternational»
Секретаріат:
Олена Кохан, к.т.н., доцент
Оксана Дорожинська, асистент
Наталія Акутіна, провідний інженер
Адреса оргкомітету:
01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68,
Національний університет харчових технологій.
Тел: 050-585-10-28
E-mail: conference.nuft.kond@gmail.com
Зразок заявки для участі в конференції
Заявка
на участь у ІХ-й Міжнародній спеціалізованій
науково-практичній конференції «Здобутки та
перспективи розвитку кондитерської галузі»
1. Назва організації_______________________
2. Назва доповіді_________________________
3. ПІБ (повністю) авторів__________________
4. Адреса для листування__________________
5. Телефон______________________________
6. E-mail________________________________
7. Виступ з доповіддю або заочна участь_____
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Konf_Kond_2022

  • Поділитись: