ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У
ХЛІБОПЕКАРСЬКОМУ
ВИРОБНИЦТВІ

ЗАПРОШЕННЯ 

16 листопада 2022 р.
Київ НУХТ 2022

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у
VІ-й Міжнародній спеціалізованій науково-практичній конференції
«Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві», яка
відбудеться 16 листопада 2022 року. За результатами роботи конференції буде
видано збірник матеріалів конференції.
Конференція відбудеться дистанційно в форматі on-line з використанням програми
ZOOM.
Запрошення на on-line конференцію буде надіслано після отримання оргкомітетом
заявки на участь та матеріалів конференції.
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Подання заявки на участь у конференції.
2. Надсилання матеріалів конференції.
Робочі мови конференції: українська,
англійська.
Останній термін подачі матеріалів
4 листопада 2022 р.
Відповідальна за конференцію:
Акутіна Наталія Василівна
E-mail: akutina@nuft.edu.ua
Тел: (044) 287-97-77
Організаційний комітет:
Голова: Олександр Шевченко, ректор НУХТ,
д.т.н, проф.
Заступники голови:
Сергій Токарчук, проректор з наукової роботи
НУХТ, к.т.н., доц.
Володимир Ковбаса, завідувач кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських
виробів НУХТ, д.т.н., проф.
Олександр Васильченко, генеральний директор
об’єднання «Укрхлібпром»
Ігор Мельник, генеральний директор ТОВ
«АССО Іnternational»
Секретаріат:
Олена Кохан, к.т.н., доцент
Анастасія Шевченко, к.т.н., доцент
Наталія Акутіна, провідний інженер
Адреса оргкомітету:
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68,
Національний університет харчових технологій.
Тел: 0639311021
E-mail: сonference_nuft_khlib@ukr.net
Зразок заявки для участі в конференції
Заявка
на участь у VІ-й Міжнародній
спеціалізованій науково-практичній
конференції «Інноваційні технології у
хлібопекарському виробництві»
1. Назва організації_______________________
2. Назва доповіді_________________________
3. ПІБ (повністю) авторів__________________
4. Адреса для листування__________________
5. Телефон______________________________
6. E-mail________________________________
7. Виступ з доповіддю або заочна участь_____
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У
ХЛІБОПЕКАРСЬКОМУ
ВИРОБНИЦТВІ
16 листопада 2022 р.
Київ НУХТ 202

 

Konf_Hleb_2022

 

  • Поділитись: