Двічі в рік в Одеській національній академії харчових технологій фахівцями кафедр Технології переробки зерна і Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів за підтримки журналу “Зберігання та переробка зерна” проводяться професійні тренінги для спеціалістів в зернопереробній, хлібопекарській та кондитерській промисловості. Можливим проведення тренінгу стало завдяки потужному висококваліфікованому викладацькому складу кафедр, активній позиції та авторитету фахівців, сучасній матеріально-технічній базі та науковій школі, заснованій в 20-х роках минулого століття і яка залишається однією з провідних в Україні в сфері досліджень і розробкипрогресивних технологій зернових продуктів на основі ефективного використання зернівки, отримання борошняних композиційних сумішей з зерна злакових, круп’яних культур та нетрадиційної сировини, нових сортів борошна високої якості та функціонального призначення; розробки науково обґрунтованих та удосконалення традиційних ресурсозберігаючих технологій нового конкурентоздатного асортименту хлібобулочних, кондитерських і макаронних виробівз якісно зміненими функціональними властивостями.

Співорганізаторами тренінгу, які підвищують його якість і практичну цінність, є:

 • ДП «Агмінтест» – підприємство з широким спектром сучасних досліджень, лабораторних і консультативних послуг в області якості сільськогосподарської продукції;
 • компанія “SocTrade”, яка представляє сучасне лабораторне обладнання і аналітичну апаратуру для різних промислових і наукових сфер;
 • ТОВ “Штерн Інгредієнтс Україна (Mühlenchemie)” – підприємство, що пропонує продукцію і способи покращення технологічних властивостей та харчової цінності борошна;
 • ТОВ “Новоконтакт” представляє інгредієнти для хлібопекарської, кондитерської, борошномельної та інших галузей компанії Novozymes;  інноваційний центр торгового дому “Золота миля” – потужного виробника дріжджів, харчових добавок, наповнювачів, сумішей тощо.

З 19 по 22 вересня 2018 р. відбудеться 6-а сесія тренінгу на тему “Оцінка та коригування хлібопекарських властивостей зерна і борошна”, який буде присвячено класичним і сучасним методам оцінки хлібопекарських властивостей зерна та борошна з використанням обладнання відомих європейських фірм CHOPIN, Brabender, теоретичним підходам та практичним аспектамкоригування технологічних властивостей зерна та борошна в залежності від цільового призначення та умов виробництва, а також ефективним експрес-методам лабораторного аналізу.

Концепція тренінгу полягає у налагодженні співпраці, взаємозв’язків і взаєморозуміння між виробниками зерна, борошна, хлібобулочних та інших борошняних виробів, розробці комплексних підходів у вирішенні широкого спектру існуючих проблем за рахунок впровадження прогресивних ресурсо- та енергозберігаючих технологій раціонального використання зерна, підвищення ефективності на всіх ділянках виробництва і, в результаті, забезпечення випуску конкурентоспроможної високоякісної безпечної продукції.

Мета тренінгу– обговорення сучасного стану і проблем якості зерна пшениці і борошна, особливостей технологічних характеристик традиційних і нетрадиційних сортів пшениці, борошна; представлення сучасного лабораторного обладнання та набуття навичок його ефективного застосування для оцінки хлібопекарських властивостей зерна і борошна та контролю за перебігом технологічного процесу і якістю продукції; ознайомлення з основними теоретичними принципами та практичними аспектами коригування технологічних властивостей борошна, його харчової цінності в залежності від цільового призначення.

На кого орієнтований тренінг? Цільовою аудиторією є директора, технологи, менеджери з розвитку, з якості продукції, співробітники виробничо-технологічних лабораторій та всі, хто прагне професійного розвитку і успіху, підтримки високого рівня компетенцій, проінформованості щодо стану ринку зерна, борошна, хлібних та інших борошняних виробів, проблем формування належної якості продукції та сучасних способів їх вирішення, ознайомлення з інноваційними технологіями, методами роботи, напрямками удосконалення асортименту та рекомендаціями по їх впровадженню для підприємств з різними потужностями, організацією та технологічними схемами виробництва.

Методи навчання: лекції-семінари з презентаціями та роздатковим матеріалом для передачі і систематизації теоретичного матеріалу за тематикою тренінгу; майстер-класи (практичні заняття) з презентаціями і робочими протоколами по роботі на сучасних лабораторних приладах для засвоєння традиційних і нових методів оцінки якості зерна, борошна, тіста, хлібобулочних та інших борошняних виробів; круглі столи для обговорення отриманої інформації, аналізу ефективності вирішення поставлених задач, дискусії та обміну думками; самостійна та індивідуальна робота.

Навчальний матеріал:

 • роздатковий матеріал, який включає основний матеріал тренінгу;
 • робочий конспект (протокол) для успішного засвоєння теоретичного і практичного матеріалу, методик оцінки якості зерна і борошна, обробки та аналізу отриманих результатів;
 • список рекомендованої фахової літератури та сучасні підручники, монографії, навчальні посібники і лабораторні практикуми з сучасними методиками;
 • вправи для саморозвитку, перевірки знань і тестування.

Плановий результат для учасників –підвищення індивідуальної ефективності, крок до професійного зростання завдяки більш глобальному баченню стану галузі, своєї компанії, її ролі і потенціалу в межах регіону, країни; за рахунок поглиблення знань з теоретичних основ формування якості продукції, основних чинників впливу та проблем, що ускладнюють роботу підприємств галузі, розвитку комплексних поглядів, підходів до розуміння суті і вибору шляхів їх вирішення; за допомогою практичного засвоєння новітніх технологій, можливостей, методів і методик роботи з сучасним лабораторним обладнанням.

Плановий результат для організації –раціоналізація кадрової політики та оптимізація виробництва в цілому або окремих функцій за рахунок підвищення кваліфікації та компетенцій спеціалістів, покращення їх взаємодій, усвідомлення індивідуальних і організаційних перспектив, формування сучасних комплексних поглядів та навичок до інтегрального аналізу стану і потенціалу, недоліків і ризиків підприємства на всіх рівнях технологічного процесу, удосконалення стратегії його розвитку в напрямку підвищення ефективності виробництва, розширення асортименту продукції, впровадження нових видів сировини і способів її обробки, прогресивних ресурсо- та енергозберігаючих технологій.

Ви отримуєте:

 • знання, готові для впровадження на Ваших підприємствах, компетенції, які сприятимуть професійному росту;
 • досвід колег, нові контакти;
 • навчальні матеріали у фірмовій папці;
 • сертифікат про проходження тренінгу

Актуальність проведення професійного тренінгу зумовлена загостренням проблем з якістю зерна та борошна, ускладненням роботи підприємств, недостатніми координацією і взаєморозумінням проблем і вимог до якості сировини між виробниками зерна, борошна і борошняних хлібних, кондитерських виробів при зростаючих вимогах споживачів до асортименту продукції, її якості, харчової цінності.

Цінність тренінгу полягає у поєднанні зусиль і можливостей науковців; компаній, що пропонують на ринку України лабораторне обладнання та аналітичну апаратуру; організацій з експертними, лабораторними та консультативними послугами в сфері виробництва і якості сільськогосподарської продукції, а також виробників основної сировини і світових компаній по виготовленню та реалізації харчових добавок, поліпшувачів, збагачувачів тобто коректорів її якості. Участь у тренінгу сприяє посиленню взаємозв’язків фахівців та підприємств суміжних зернопереробної, хлібопекарської, кондитерської та інших галузей, формуванню комплексних підходів при пошуку, розробці і реалізації рішень актуальних проблем сучасних підприємств, заходів по підвищенню ефективності їх роботи.

За 5 сесій професійного тренінгу його учасниками стали понад 80 фахівців із 44 компаній зі всіх регіонів України.

Про рівень проведення професійного тренінгу, цінність отриманих знань і навичок та досягнення очікуваних результатів може свідчити збільшення кола учасників із 9 чол. з семи компаній в 1-у сесію, яка відбулася 16-17 травня 2016 р., до 23 чол. з 16-ти підприємств – в 5-у, проведену 16-18 травня 2018 р. При цьому для 15 компаній тренінг став цінним майданчиком по підвищенню якості кадрів, налагодженню контактів, обміну досвідом і думками, інформаційним підґрунтям для пошуку нових ідей і перспектив покращення ефективності виробництва, оскільки їх фахівці стали учасниками кількох сесій. Зокрема, це провідні компанії та об’єднання в Україні, як “Добродія”, “Хлібодар”, “Puratos”, “Roshen”, “Кулиничі”, “Cotecna”, “JNL”, Вінницький, Кролевецький комбінати хлібопродуктів та інші.

1-а сесія (16-17 травня 2016 р.): партнерів – 1; учасників: 13 чол. із 10 організацій
2-а сесія (6-7 жовтня 2016 р.): партнерів – 2; учасники: 9 чол. із 7 організацій
3-а сесія (17-19 травня 2017 р.): партнерів – 4; учасників: 20 чол. із 12 організацій
4-а сесія (13-15 вересня 2017 р.): партнерів – 4; учасників: 15 чол. із 11 організацій
5-а сесія (16-18 травня 2018 р.): партнерів – 4; учасників: 23 чол. із 16 організацій

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі професійного тренінгу в якості учасників, співорганізаторів, доповідачів, тренерів майстер-класів, спонсорів.

Тематики тренінгів можуть коректуватись за бажанням підприємств і розглядати такі питання, як:

 • основи технології борошна, хлібних та інших борошняних виробів, сучасні тенденції удосконалення та ефективні заходи контролю на всіх етапах виробництва;
 • особливості технологічних характеристик, фізіологічної цінності традиційної та нової сировини, методи їх визначення, дієві рекомендації по регулюванню, направленій зміні
 • функціональних властивостей, споживчої якості продукції;
 • досвід застосування сучасних коректорів якості та харчової цінності продукції, способи і методи оцінки їх ефективності в умовах підприємств різної потужності;
 • світові тенденції змін організації виробництва, асортиментної політики та попиту споживачів, цінність, перспективи, проблеми та рекомендації по їх впровадженню на національному ринку, класичні та особливі вимоги і методи контролю властивостей сировини, перебігу технологічного процесу та якості продукції;
 • розробка нових видів продукції: основні етапи по обґрунтуванню, вивченню інноваційних видів сировини і технологічних процесів з постановкою мети, визначенням основної лінії розвитку, розробкою рецептур і технологічних рішень, заходів по просуванню на ринок та інші.
 • Поділитись: