В рамках реалізації проекту «Консультування підприємств щодо енергоефективності» на підприємствах Мережі енергоефективних хлібопекарів,  команда енергоаудиторів компанії ПП «Топ-Інформ», яка  є досвідченим учасником ринку інжинірингових і аудиторських послуг в галузі енергозбереження, поетапно проводить презентацію звітів.

Енергоаудит – комплексне енергетичне обстеження об’єкта з метою виявлення його технічного стану і ефективності виробництва і використання енергії, розробки плану енергозберігаючих заходів.

Метою проведення енергетичного обстеження є оцінка ефективності використання енергетичних ресурсів на об’єкті та розробка рекомендацій щодо зниження витрат на енергоносії. Енергоаудит дозволяє правильно визначити стратегію і тактику, визначити заходи з енергозбереження, скоротити прямі і непрямі витрати на виробництво, знизити собівартість продукції, отримати кредити та інвестиції на модернізацію виробництва.

Експерти  відвідали усі 17 виробництв, провели обстеження та обробили величезну кількість даних про енергозабезпечення та енергоспоживання, надану фахівцями кожного з підприємств. Кожна компанія отримує індивідуальний перелік економічно та технічно доцільних енергозберігаючих рішень, а також експертні рекомендації щодо впровадження безкоштовних або недорогих заходів, затверджених у звіті енергоаудиту.

Звіти з енергетичного аудиту для  підприємств хлібопекарської галузі були виконані за міжнародним стандартом ISO 50002, а разом зі звітами експерти проводять тренінги для персоналу підприємств за обраними темами, зокрема: опалення, вентиляція та кондиціонування, енергоефективність у пічному обладнанні, система освітлення, система енергоменеджменту та інше. Слід відзначити, що тренінги проходять за великої зацікавленості з боку підприємств, а розроблені звіти з енергоаудиту стануть відправною точкою у сталому розвитку підприємств та підвищенні енергоефективності галузі.

Директор Українсько-іспанського ТОВ «Урожай» Олексій Володимирович Пучков: «В рамках проекту  авторська пекарня «Урожай» отримала сертифікат, що підтверджує якість проведеного енергетичного аудиту.

Цьому передував тривалий процес: від заміни обладнання до інвентаризації викидів речовин, що забруднюють навколишнє середовище. І ми пройшли цей шлях з гідним результатом.  Та не зупиняємось, адже видані сертифікати дозволяють пекарні брати участь у наступних етапах проекту та надалі співпрацювати з німецькою компанією GIZ.

Сертифікат відповідності вимогам чинного екологічного законодавства підтверджує, що пекарня «Урожай» є сучасним та свідомим підприємством. Ми прагнемо, щоб кожен робочий процес був налагоджений відповідно до світових стандартів якості.  Дякуємо, що підтримуєте нас у цих прагненнях».

  • Поділитись: